Tuesday, September 6, 2011

Работни листови

Учениците од второ одделение во оваа наставна година ќе ги користат работните листови по Математијка и Англиски јазик и тоа:

1. Математика: Математика плус - работни листови и тематски тестови за второ одделение. Автори: Ј. Стефановски/ д-р Душко Ачовски

2. Англиски јазик: Set Sail - activity book/ Elizabeth Gray - Virginia Evans

No comments:

Post a Comment