Thursday, October 14, 2010

Песна „Есен“

Песничката е за усвојување на часовите по Музичко образование. Аудио снимката од истата ќе биде ставена на блогот утре.

Есен

Дојде есен златна
ситен дождец лее
а во нива веќе
сеач семе сее.

Јаболка се берат
крушки, сливи зрели,
богат род ќе има
за зимата цела.

No comments:

Post a Comment